Traduce esta Pagina/ translate this web

dijous, 24 de març de 2011

Com canviar de companyia elèctrica?

Què he de fer per canviar-me de comercialitzadora elèctrica?:


Introducció:

A l’any 2009 el mercat de la comercialització d’energia elèctrica es va liberalitzar, el que suposa que qualsevol usuari pot canviar de companyia elèctrica (COMERCIALITZADORA ELÈCTRICA).

Tipus d’empreses comercialitzadores:

Trobem dos tipus d’empreses comercialitzadores i dos tipus de tarifes:
 • Trobem una tarifa bàsica que fixa el Ministeri d’Indústria, (actulitza cada sis mesos) és diu Tarifa TUR (Tarifa último Recurso). Només per als qui tenen contractada una potència de fins a 10 KW
 • Tarifa al Lliure Mercat, la tarifa varia segons les ofertes de les empreses comercialitzadores.

Quina via és millor?

Segons l’Organització de Consumidors (OCU) ha publicat este mes un estudi i recomana contractar la tarifa TUR, tot i que es un poc més cara, no està sotmesa a les ofertes i és més adequada per a qui no vulga canviar cada any de comercialitzadora elèctrica. Els qui si que vulguen canviar cada any d’empresa comercialitzadora elèctrica en funció de les ofertes es recomana la segona opció.

Passes per a canviar-se:

 • Per a acollir-se a la tarifa TUR: Cridar a la comercialitzadora elèctrica  a la que es vol contractar. És important tindre una factura a ma de la nostra empresa comercialitzadora per poder fer el canvi a la nova empresa.

Dades de les empreses comercialitzadores que NO són Iberdrola:
EmpresaTelèfonPàgina Web
Gas Natural SUR SDG S.A901404040www.unionfenosa.es
Endesa Energía XXI902508850www.endesaonline.es
Eon comercializadora de último recurso902222838www.eon-espana.com
HC-Naturgás Comercializadora Último Recurso S.A902860860www.hacenergica.com


Segons l’ordre ministerial ITC/1659/2009 l’usuari pot adherir-se a la discriminació horària, la reducció pot arribar al 10% addicional. La tarifa estableix dues tarifes (de 10 de la nit a 12 del matí en hivern i de 13h  a 23h en estiu). El període més barat serà de 10 hores.  Segons la OCU, en aquest període el preu és un 57% més barat que el normal i fora d’aquest horari, un 20% més car. Per a poder adherir-se a aquest tipus de tarifa la llar haurà de tindre un equip de mesura adient.
 • Si es vol acollir a una comercialitzadora de lliure mercat: S’ha de cridar a l’empresa d’electricitat comercialitzadora que no és comercialitzadora d’últim recurs. Al igual que al cas anterior s’ha de tindre a ma un rebut de la llum. Cal dir que segons un estudi de l’OCU, per a un consum d’uns 900-1000 euros a l’any les comercialitzadores més barates són:
  • Endesa Tarifa Tranquilidad
  • Nexus Lux
  • HC/Naturgas Luz

Les empreses comercialitzadores de mercat lliure que no són Iberdrola, ni Iberdrola Generación són les següents:
EmpresaTelèfonPàgina web
Aduriz Energía SLU 902106199www.adurizenergia.es
Bassols Energía Comercial S.L. 972260082www.bassolsenergia.com
Céntrica Energía Generación, S.L.U. 902306130www.centricaenergia.es
Céntrica Energía S.L.U.
902306130www.centricaenergia.es
Céntrica Energías Especiales S.L.U. 902306130www.centricaenergia.es
Cide Hcenergía, S.A. 902022292www.chcenergia.es
Comercializadora Eléctrica
de Cádiz, S.A.U.
956071100www.electricadecadiz.es
Comercializadora Lersa, S.L.972700094www.lersaenergia.com
Electra del Cardener Energía, S.A.U.973480000www.ecardener.com
Electra Energía, S.A.U. 964160250www.electraenergia
www.electradis.cat.es
Electracomercial Centelles, S.L.U. 938810931
Eléctrica Sollerense, S.A.U.971638145www.electricasollerense.es
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. 956511901www.electricadeceuta.com
Endesa Energía, S.A.U. 902530053www.endesaonline.com
Enerco Cuellar, S.L. 921144871www.enercocuellar.com
Eon Energía, S.L 902902323www.eon-espana.com
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 902472247www.estabanell.com
Factor Energía, S.A. 902501124www.factorenergia.com
Gesternova, S.A. 902431703www.gesternova.com
Hidrocantábrico Energía, S.A.U 902 860 860www.hcenergia.com
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 902 860 860www.hcenergia.com
Hidroeléctrica del Valira, S.L.973 350 044www.peusa.es
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.902 123 456www.naturgasenergia.com
Nexus Energía, S.A.902 023 024www.nexusenergia.com
Unión Fenosa Comecial, S.L.901 380 220www.unionfenosa.es

Per últim hi ha que tenir en compte, que moltes d’aquestes comercialitzadores no operen a tota Espanya, hi ha d’elles que són d’àmbit local o regional.

Documents i pàgines web consultades:

 • Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energia eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
 • Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
 • LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
 • http://www.mityc.es/energia/Tur/Normativa/Paginas/Normativa.aspx
 • http://www.mityc.es/energia/Tur/Faqs/Paginas/Faqs.aspx
 • OCU

1 comentari: